Πιθανή παράταση υποβολής όλων των φορολογικών δηλώσεων 2013

ΠΑΡΑΤΑΣΗ έως τις 30 Απριλίου 2013 δόθηκε στα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του 2012, κάτι που προμηνύει ότι θα υπάρξουν και ανατροπές στις προθεσμίες και στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων από μισθωτούς και συνταξιούχους. Ενώ παραδοσιακά οι προθεσμίες για τα φυσικά πρόσωπα ξεκινούσαν να εκπνέουν από τις αρχές Μαΐου ανάλογα με το ΑΦΜ, φέτος όλες οι προθεσμίες αναμένεται να παραταθούν έως 30 Ιουνίου 2013 για όλους ανεξαιρέτως τους φορολογούμενους.

Υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος έχουν φέτος τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας, ανεξάρτητα από το εάν έχουν εισόδημα να δηλώσουν. Από την υποχρέωση αυτή αναμένεται να εξαιρεθούν τελικά οι νέοι ηλικίας 18 έως 23 ετών που δηλώνονται από τους γονείς τους ως προστατευόμενα τέκνα.

Όσοι φορολογούμενοι απέκτησαν το 2012 εισοδήματα προερχόμενα αποκλειστικά από μισθούς ή συντάξεις, τα οποία δεν υπερέβησαν τις 5.000 ευρώ, δεν απαλλάσσονται φέτος από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, επειδή υπόκεινται στη γενικότερη διάταξη που προβλέπει ότι όλοι οι ενήλικες φορολογούμενοι οφείλουν να υποβάλουν δήλωση ανεξαρτήτως του εάν υπόκεινται ή όχι σε φόρο εισοδήματος.

Το βασικό ατομικό αφορολόγητο όριο εισοδήματος ανέρχεται στις 5.000 ευρώ. Για κάθε φορολογούμενο με προστατευόμενα τέκνα, το βασικό αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 3.000 ευρώ για το τρίτο και κάθε ένα από τα επόμενα. Για τους φορολογούμενους ηλικίας μέχρι 30 ετών, τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών και τα άτομα με ειδικές ανάγκες που είχαν το 2012 ετήσιο εισόδημα μέχρι 9.000 ευρώ ισχύει αφορολόγητο όριο 9.000 ευρώ.

Στη φετινή φορολογική δήλωση πρέπει να αναγραφούν όλα ανεξαιρέτως τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2012, ακόμη κι αυτά τα οποία φορολογήθηκαν αυτοτελώς κατά τη διάρκεια του 2012 (τόκοι καταθέσεων, ομολόγων, repos, μερίσματα εταιριών κ.λπ.) ή απαλλάσσονται από τη φορολογία εισοδήματος (επιδόματα ανεργίας, ΕΚΑΣ, επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων, αναπηρικές συντάξεις, κέρδη από μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, μετοχές κ.λπ.). Οι δικαιούχοι τους, εφόσον έχουν συνολικά εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ, θα υπόκεινται και γι’Α αυτά τα ποσά σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1%-4%. Το αποτέλεσμα θα είναι να πληρώσουν περισσότερο φόρο με τις φετινές φορολογικές δηλώσεις.

Ο τρόπος υπολογισμού του ποσού των αποδείξεων που πρέπει να συγκεντρώσει κάθε φορολογούμενος για να κατοχυρώσει το αφορολόγητο όριο δεν άλλαξε για τα εισοδήματα του 2012. Συνεπώς και φέτος κάθε φορολογούμενος με ετήσιο ατομικό εισόδημα μέχρι 60.000 ευρώ πρέπει να έχει συγκεντρώσει αποδείξεις δαπανών έτους 2012 αξίας ίσης με το 25% του εισοδήματός του! Κάθε φορολογούμενος με ετήσιο ατομικό εισόδημα άνω των 60.000 ευρώ πρέπει να έχει μαζέψει αποδείξεις αξίας 15.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, αν ο φορολογούμενος δεν έχει καταφέρει να μαζέψει την απαιτούμενη αξία αποδείξεων τότε επί της διαφοράς που δεν έχει καλύψει θα πληρώσει φόρο 10%.

Όσοι φορολογούμενοι υποβάλουν τις δηλώσεις αυτοπροσώπως στις ΔΟΥ ή ταχυδρομικώς δεν χρειάζεται να προσκομίσουν σε φάκελο τις αποδείξεις που μάζεψαν για να κατοχυρώσουν το αφορολόγητο όριο. Υποχρεούνται να διαφυλάξουν στα σπίτια τους αποδείξεις για να τις προσκομίσουν εφόσον τους ζητηθούν για έλεγχο.

Πηγή: express.gr

Δείτε ακόμα

Στο ΕΣΠΑ δράση για άνεργους νέους – Οι ωφελούμενοι και η αποζημίωση

Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοικτό ως προς την υποβολή των αιτήσεων μέχρι την κάλυψη των …

Kλείδωσε στα 830 ευρώ ο κατώτατος μισθός – Ο μέσος μισθός 27% χαμηλότερα από το 2010

Το καθαρό ποσό των βασικών αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα, που αφορά περίπου 600.000 εργαζόμενους, θα …