Σχετικά με τη σύνταξη αναπηρίας ορισμένου χρόνου που χορηγείται στο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ καθώς και με τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας μόνιμων υπαλλήλων ΝΠΔΔ οι οποίοι κατά τη …

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Το Εργόσημο. Διαδικασία έκδοσης, τρόπος εφαρμογής. Προδιαγραφές, υπαγόμενες εργασίες, εξαργύρωση, χρόνος ισχύος, ημέρες ασφάλισης κλ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Πότε χορήγηση διαλείμματος στους εργαζόμενους που χρησιμοποιούν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .