Υπάλληλοι Δημόσιων Υπηρεσιών και ΝΠΔΔ, καθιέρωση ορών προσέλευσης και αποχώρησης (τροποποίηση της απόφ.ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.6.2006 (ΦΕΚ Β΄ 769)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Πληρώματα Επαγγελματικών Πλοίων Αναψυχής (περ.)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Το Εργόσημο

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .