Παράταση έως 30.9.2015 η ισχύς της ΥΑ 49214/2015 σχετικά με την αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παράβολων, χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών, Απόφ.57384/2015

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Ανάθεση από φορείς κοιν. ασφ/σης σε ιδιώτες, είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών ΑΠ 1336/2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Μη καταβολή εφάπαξ παροχής από αλληλοβοηθητικά ταμεία, Πρωτ. Αθηνών 3097/2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .