Κοινοποίηση Γνωμοδότησης Ν.Σ.Κ., περί προσαύξησης του ποσού σύνταξης των μέχρι την 31.12.92 ασφαλισθέντων συντ/χων του ενταχθέντος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΤΣΙΠ-ΑΤΕ κ.λπ. – Εγκ. ΙΚΑ 72/8.8.08

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Η ΑΞΙΩΣΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΡΟΥΣΘΕΙ ΜΕ ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΟΣ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .