Ν. 3613/2007 – Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξαρτήτων Αρχών Γενικού Επιθ/τή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθ/τών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητος Υπ. Εσωτερικών

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Α.Π. 1551/2006 – Διαδοχή εργοδότη

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Α.Π. 883/2007 – Ανώτατο όριο αποζημιώσεως επιχ/σεων κοινής ωφελείας – Συνταξιοδοτηθείς υπάλληλος Ολυμπιακής ΑΕ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .