Περί περαίωσης των εκκρεμών ελεγμένων φορολογικών υποθέσεων και εκκρεμών καταλογιστικών πράξεων ανέλεγκτων υποθέσεων, εφαρμογή του Ν.3888/2010, Αποφ.1138/10

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Ηλεκτροτεχνιτών Ναυστάθμου Κρήτης, ΣΣΕ 8.9.10 (περ)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ, ΣΣΕ 4.10.10

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .