Τέσσερα νέα προγράμματα από ΟΑΕΔ ύψους 392 εκατ. ευρώ

TEΣΣEPA νέα προγράμματα αναμένεται να προκηρυχθούν και να υλοποιηθούν το φθινόπωρο μέσω του ΟΑΕΔ, προκειμένου η κυβέρνηση να αναχαιτίσει πιθανή μη ελεγχόμενη αύξηση της ανεργίας λόγω της οικονομικής κρίσης.  Ειδικότερα, ο ΟΑΕΔ, πέρα από τα προγράμματα που έχει ήδη ανακοινώσει και αναμένεται να προκηρύξει μέχρι τέλος του έτους, έχει σχεδιάσει και 4 νέα προγράμματα για περίπου 32.500 ανέργους, συνολικού προϋπολογισμού 392 εκατ. ευρώ, τα οποία θα ανακοινώσει το προσεχές διάστημα. Ειδικότερα, πρόκειται:
Για το πρόγραμμα επιδότησης 7.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών, ηλικίας από 18 έως 64 ετών, ύψους 105 εκατ. ευρώ. Το ύψος της επιδότησης θα φτάνει τις 15.000 ευρώ για έναν χρόνο.

Για το πρόγραμμα σύνθετης δράσης επιδότησης απασχόλησης / αυτοαπασχόλησης για τους εποχικούς εργαζόμενους της Ολυμπιακής, ύψους 27 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, 3.500 πρώην εποχικοί εργαζόμενοι της Ο.Α. θα μπορούν να τοποθετηθούν σε επιδοτούμενη θέση στον ιδιωτικό τομέα ή να επιχορηγηθούν για να ανοίξουν επιχείρηση. Η διάρκεια του προγράμματος για την επιδοτούμενη θέση είναι 48 μήνες: 25 ευρώ ημερησίως για τους πρώτους 24 μήνες, 28 ευρώ για τους επόμενους 12 και χωρίς επιδότηση τους υπόλοιπους 12 μήνες. Για να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση επιδοτούνται με 30.000 ευρώ για δύο έτη.

Για ολοκληρωμένες παρεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα, για άνεργους σε περιοχές με μεγαλύτερα προβλήματα ανεργίας. Πρόκειται για δράσεις ύψους 90 εκατ. ευρώ που αφορούν επιδοτούμενες θέσεις εργασίας και επιδότηση νέων ελεύθερων επαγγελματιών. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε 15.000 και η εξειδίκευση των θέσεων θα γίνει με συνεκτίμηση των χωρικών/κλαδικών εξελίξεων της ανεργίας.

Για επιχορήγηση 7.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών γυναικών, ηλικίας από 22 έως 64 ετών, ύψους 170 εκ. ευρώ. Το ύψος της επιδότησης είναι 18.000 ευρώ. Επιπλέον, 3.000 ευρώ στις περιπτώσεις: α) επιδοτούμενων ανέργων που διακόπτουν την επιδότηση ανεργίας μέχρι και τον δεύτερο μήνα επιδότησης και β) όταν το ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο Ο.Ε., ΕΠΕ δεν υπερβαίνει το 60% και 5.000 ευρώ για όσους διατηρήσουν την επιχείρηση στο δεύτερο έτος.

Παράλληλα προχωρεί το πρόγραμμα για περίπου 35.000 θέσεις απασχόλησης ανέργων. Πρόκειται για προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (Stage) σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, καθώς και επιδότησης ανέργων προκειμένου να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση.

Σύντομα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία πρόσληψης των 20.000 ανέργων στους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα, μετά την υπογραφή μνημονίου μεταξύ του προέδρου της ΚΕΔΚΕ, δημάρχου Αθηναίων Νικήτα Κακλαμάνη, της υπουργού Απασχόλησης Φάνης Πετραλιά, και του διοικητή του ΟΑΕΔ Γιώργου Βερναδάκη. Η διάρκεια του προγράμματος θα φθάσει τους 36 μήνες και -όπως εκτιμάται- η συνολική δαπάνη θα αγγίξει τα 800 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με το μνημόνιο, η κατανομή των προς κάλυψη θέσεων εργασίας ανά νομό και δήμο έγινε από την ΚΕΔΚΕ με κριτήρια που συνεκτιμούν την ένταση του προβλήματος της ανεργίας ανά νομό, τη σχέση του τοπικού εισοδήματος σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο, καθώς και τις διαρθρωτικές ιδιαιτερότητες της παραγωγικής βάσης κάθε περιοχής. Με βάση τα παραπάνω κριτήρια έχει ήδη γίνει από την ΚΕΔΚΕ η κατανομή των πρώτων 15.000 θέσεων εργασίας, ενώ οι υπόλοιπες 5.000 θέσεις θα κατανεμηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις ανάγκες που θα παρουσιαστούν.

Το ποσό της επιχορήγησης που θα λαμβάνουν οι ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα για το σύνολο του χρονικού διαστήματος απασχόλησης από τον ΟΑΕΔ θα είναι ισοϋψές του επιδόματος ανεργίας που λάμβανε ο τοποθετούμενος επιδοτούμενος άνεργος πριν από την πρόσληψή του ή του βασικού επιδόματος ανεργίας στην περίπτωση μη επιδοτούμενου ανέργου, αναπροσαρμοζόμενο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από τους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα. Η επιδότηση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προς τους δήμους θα διακόπτεται σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της εργατικής νομοθεσίας, καθώς και των προϋποθέσεων του ίδιου του προγράμματος. Να σημειωθεί ότι όσο διαρκεί το πρόγραμμα, οι δημοτικές επιχειρήσεις που θα έχουν υπαχθεί δεν θα πρέπει να παρουσιάσουν μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας. Θα εξαιρούνται μόνο οι καταγγελίες σύμβασης εργασίας που οφείλονται σε σπουδαίο λόγο που αφορά τον εργαζόμενο.

 

Δείτε ακόμα

Υπουργείο Εργασίας Κηρύσσονται υποχρεωτικές οι ΣΣΕ των ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου και Ηρακλείου

4 Μαΐου 2023 Δελτίο Τύπου Κηρύσσονται υποχρεωτικές οι ΣΣΕ των ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου και Ηρακλείου Από …

Εκτός νέας ρύθμισης 36-72 δόσεων ρυθμισμένες του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ του 2022

Εκτός της νέας ρύθμισης των 36 – 72 μηνιαίων δόσεων τίθενται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του φόρου εισοδήματος φυσικών και …