Ν. 4037/2012 – ροσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/35/ΕΚ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Μεταβολές στο Δίκαιο της Καταγγελίας της Συμβάσεως Εργασίας

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .