Ένταξη στην ΑΠΔ του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ των ήδη ασφαλισμένων αυτοαπασχολούμενων, Εγγρ. ΙΚΑ Ε40/810/30.12.2013

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Πρόσωπα εποπτείας και διεύθυνσης ΑΠ 1262/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Ίση μεταχείριση ΑΠ 1487/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .