Εφαρμογή των Διατάξεων του Ν.4093/2012 Σχετικά με την Αύξηση των Ορίων Ηλικίας Συνταξιοδότησης για τους Ασφαλισμένους των Πρώην Ειδικών Ταμείων, Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ80000/οικ.27037/1797/21.11.2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Εργοδότης Νομικό Πρόσωπο – Απόλυση και Αρμόδιο Όργανο ΑΠ723/2011

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Τσιμεντοβιομηχανίας όλης της χώρας ΣΣΕ 4.12.2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .