Ρυθμίσεις οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών Ν.4152/2013, νέες διατάξεις άρθρου 12 Ν.4225/7.1.2014 (ΦΕΚ 2/τ. Α΄), Εγκ.4/22.1.2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Πρόσωπα εποπτείας και διεύθυνσης ΑΠ 1262/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Ίση μεταχείριση ΑΠ 1487/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .