Χορήγηση προσωρινής σύνταξης σε περιπτώσεις Α) Θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος με συνυπολογισμό αναγνωριζόμενων χρόνων Β) Διακοπής του Επαγγέλματος μεταγενέστερα της αίτησης συνταξιοδότησης, Εγκ. ΟΑΕΕ 42/13

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Συνταξιοδότηση εργαζομένων σε αεροπορικές επιχ/σεις Εγγρ. ΙΚΑ Σ56/42/13

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Διευκρινήσεις σχετικά με τη διαχείριση του αρχείου συνταξιούχων στους οποίους έχει διακοπεί η χορήγηση του ΕΚΑΣ λόγω υπέρβασης του ορίου των 850,00 ευρώ σύνταξης το 2013 και άλλα θέματα Εγγρ. ΙΚΑ Σ48/119/13

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .