Οι 47 «χρυσές» ειδικότητες που θα πάρουν τις «επιταγές» κατάρτισης για 15.000 άνεργους

Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης των επαγγελματικών δεξιοτήτων σε 47 «χρυσές» ειδικότητες (εκείνες τις οποίες ζητούν οι επιχειρήσεις σήμερα) δίνει το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σε 15.000 άνεργους νέους ηλικίας 18 έως 24 ετών.

Τις θέσεις και τις ειδικότητες προβλέπουν τέσσερα νέα προγράμματα που σχεδίασε η ηγεσία του υπουργείου (ο υπουργός Γ. Βρούτσης και ο αρμόδιος υφυπουργός Γ. Πλακιωτάκης) σε συνεργασία με εργοδοτικούς φορείς οι οποίοι όχι μόνο υπέδειξαν τα… κενά των δεξιοτήτων στους τομείς τους, αλλά, ταυτόχρονα, ανέλαβαν να υλοποιήσουν τις σχετικές δράσεις. Πρόκειται για την ΕΣΕΕ (για τον κλάδο του εμπορίου), τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Β. Ελλάδος (για τις εξαγωγές), τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Logistics (για τις μεταφορές) και τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για τις νέες τεχνολογίες).

Τα τέσσερα νέα προγράμματα για τους άνεργους νέους εντάσσονται στην πρωτοβουλία «Εγγύηση για τη νεολαία» και, όπως σημειώνει στην «Ημερησία» ο υφυπουργός Εργασίας Γ. Πλακιωτάκης, «για πρώτη φορά είναι στοχευμένα σε τομείς και ειδικότητες «αιχμής» διασφαλίζοντας, περισσότερο από κάθε άλλη δράση που υλοποιήθηκε κατά το παρελθόν, τις προοπτικές απασχολησιμότητας των νέων μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης».

Τι προσφέρουν τα προγράμματα
Θεωρητική κατάρτιση 150 ευρώ με εκπαιδευτικό επίδομα

Τα 4 προγράμματα θα εφαρμοστούν με την πρακτική των vouchers («επιταγών» κατάρτισης) και περιλαμβάνουν:

Θεωρητική κατάρτιση 150 ωρών με προβλεπόμενο εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε νέο και ανά ώρα στα 5 ευρώ (750 ευρώ συνολικά) συν 6,45% εργοδοτικές εισφορές (για την ασφαλιστική κάλυψη κατά τη διάρκεια της κατάρτισης).

Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελουμένων τα οποία θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος (έως 150 ευρώ ανά ωφελούμενο).

Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων τους, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ένταξή τους, στη συνέχεια, στην αγορά εργασίας.

Λιανικό εμπόριο
Για 4.000 ανέργους με προϋπολογισμό 10,4 εκατ. ευρώ

Στο πρόγραμμα για το λιανικό εμπόριο (προϋπολογισμού 10,4 εκατ. ευρώ) θα ενταχθούν 4.000 άνεργοι ηλικιών 18-24 ετών και με βάση το Σύμφωνο Συνεργασίας με την ΕΣΕΕ προβλέπει την κατάρτισή τους στις έξι περισσότερο ζητούμενες ειδικότητες που είναι:

• Πωλητής λιανικής.

• Εξωτερικός πωλητής.

• Στέλεχος εξαγωγικού εμπορίου.

• Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης.

• Προωθητής πωλήσεων λιανικού εμπορίου (Merchandiser).

• Υπάλληλος γραφείου.

Lοgistics
2.500 άνεργοι για 16 ειδικότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας

Το πρόγραμμα για τα logistics έχει προϋπολογισμό 6,5 εκατ. ευρώ για την κατάρτιση 2.500 ανέργων, με βάση τα Σύμφωνα Συνεργασίας με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς και Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος στις ειδικότητες του στελέχους Διαχείρισης Αποθήκης/Αποθηκάριο, Διαμεταφοράς, εργοδηγού Αποθήκης και υπαλλήλου Γραφείου Αποθήκης. Ειδικότερα οι άνεργοι θα ειδικευτούν και θα πιστοποιηθούν στις παρακάτω ειδικότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας:

• Business Logistics Management

• Customer Service

• Διαχείριση αποθεμάτων

• Χειρισμός υλικών

• Παραγγελιοληψία και προώθηση παραγγελιών

• Υποστήριξη σε ανταλλακτικά και service

• Αγορές – Προμήθειες

• Διαχείριση επιστροφών

• Οργάνωση αποθήκης

• Αποθήκευση

• Διανομές

• Συσκευασία

• Supply Chain Management

• Σύστημα διαχείρισης αναγκών

• Αξιολόγηση προμηθευτών

• Κωδικοποίηση προϊόντων και α’ υλών.

Εξαγωγικό εμπόριο
Κατάρτιση 4.500 ανέργων με προϋπολογισμό 11,7 εκατ.

Το πρόγραμμα για το εξαγωγικό εμπόριο (προϋπολογισμού 11,7 εκατ. ευρώ) προβλέπει την κατάρτιση 4.500 ανέργων με βάση τα Σύμφωνα Συνεργασίας με τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος στα παρακάτω πεδία:

• Πιστοποιημένο Πρόγραμμα για τη Διαχείριση Εξαγωγικών Δραστηριοτήτων (Certificate).

• Πιστοποιημένο Πρόγραμμα σε Θέματα Διεθνούς Εμπορίου και Εξωστρέφειας (Advanced Certificate).

• Εκπόνηση προϊοντικών ερευνών αγοράς σε χώρες – στόχους.

• Προγράμματα branding και re-branding.

• Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασίας και ετικέτας.

• Εκπόνηση και υλοποίηση πενταετών προγραμμάτων International Marketing.

• Προγράμματα προβολής και προώθησης προϊόντων, μεμονωμένων επιχειρήσεων.

• Διοργάνωση ημερίδων παρουσίασης προϊόντων.

• Συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα προβολής και προώθησης προϊόντων.

• Συμμετοχή σε κλαδικές επιχειρηματικές αποστολές, σε e-partenariat κ.τ.λ.

• Διαδικασίες πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων. (π.χ. απόκτηση σήματος CE κ.λπ.)

• Εξαγωγικές πιστώσεις, factoring κ.λπ.

• Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης προβολής προϊόντων.

• Ανάπτυξη προγραμμάτων προβολής προϊόντων στο εξωτερικό με τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Twitter, Facebook, Youtube, κ.λπ.)

• Καταχωρίσεις και διαφημίσεις σε δημοφιλείς ιστότοπους του εσωτερικού και του εξωτερικού, που σχετίζονται με την προβολή και παρουσίαση προϊόντων.

• Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας ομοειδών ή/και συμπληρωματικών προϊόντων, για συγκεκριμένη αγορά στόχο.

• Απόκτηση γλωσσικών ικανοτήτων, διοικητικών – διαχειριστικών δεξιοτήτων, κ.λπ.

• Συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, αναζήτηση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων κ.λπ., για την απόκτηση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων υποστήριξης της στρατηγικής εξωστρέφειας μιας εταιρείας σε συγκεκριμένη αγορά – στόχο και για την παρακολούθηση των εξελίξεων σε διεθνείς αγορές και κλάδους.

• Λειτουργία εργαστηρίων και τμημάτων έρευνας και ανάπτυξης για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, με διεθνή προσανατολισμό.

Πληροφορική και επικοινωνία
Εκπαίδευση για 4.000 ανέργους έναντι 10,4 εκατ. ευρώ

Στον τομέα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 4.000 άνεργοι θα εκπαιδευτούν έναντι 10,4 εκατ. ευρώ στις παρακάτω ειδικότητες με βάση τα Σύμφωνα Συνεργασίας με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος και τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Βορείου Ελλάδος:

• Τεχνικός Δικτύων Η/Υ (Network Technician)

• Τεχνικός Λειτουργικής Υποστήριξης Η/Υ (PC Technician)

• Χειριστής Εφαρμογών Η/Υ (Computer Operator)

• Τεχνικός εφαρμογών Πολυμέσων (Multimedia Specialist)

• Σχεδιαστής Ιστοσελίδων (Web Designer)

• Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων (Database Programmer/ Developer).

Πηγή: imerisia.gr

Δείτε ακόμα

Στο ΕΣΠΑ δράση για άνεργους νέους – Οι ωφελούμενοι και η αποζημίωση

Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοικτό ως προς την υποβολή των αιτήσεων μέχρι την κάλυψη των …

Kλείδωσε στα 830 ευρώ ο κατώτατος μισθός – Ο μέσος μισθός 27% χαμηλότερα από το 2010

Το καθαρό ποσό των βασικών αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα, που αφορά περίπου 600.000 εργαζόμενους, θα …