Δικαίωμα Υγειονομικής Περίθαλψης με 50 Ημέρες Ασφάλισης (με το άρθρ. 75 Ν.4144/2013) Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.40021/οικ.12957/543/25.4.2013

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Εργατικό Ατύχημα και Χρηματική Ικανοποίηση, ΑΠ269/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

ΕΓΣΣΕ Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2013, (4/14.5.2013)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .