Εφαρμογή του άρθρ.58 του Ν.4144/2013 στους ασφ/νους συντ/χους κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων κρατών με τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει Συμφωνία (ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων), Εγκ. ΟΑΕΕ 15/22.7.2015

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Ανάθεση από φορείς κοιν. ασφ/σης σε ιδιώτες, είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών ΑΠ 1336/2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Μη καταβολή εφάπαξ παροχής από αλληλοβοηθητικά ταμεία, Πρωτ. Αθηνών 3097/2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .