Καθορισμός ανωτάτου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών – Συμπλήρωση και διόρθωση αριθ. 5899/153/6.2.09 κοινή απόφασης. Απόφ. 11979/325/09

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

ΕΔΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΙΚΑ – ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .