Διαδικασία έγκρισης προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτ. Δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού – Απόφ. 6/5.5.09

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

ΕΔΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΙΚΑ – ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .