Πρόγραμμα επαναπρόσληψης η πρόσληψης 70.000 ανέργων με επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών σε Ξενοδοχεία, Τουριστικά Γραφεία, Λεωφορεία, Εγκ. ΙΚΑ 51/28.7.2011

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Πληρώματα Επαγγελματικών Πλοίων Αναψυχής (περ.)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Το Εργόσημο

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .