Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, Αρμόδιος Φορέας για τη Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου με Καθαριστές και Συνεργεία Καθαρισμού στα Σχολεία Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης, Απόφ. 98301/Δ4

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Πληρώματα Επαγγελματικών Πλοίων Αναψυχής (περ.)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Το Εργόσημο

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .