Άδεια διαμονής αλλοδαπών, Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.80000/47651/1573/27.11.2015

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη (άρθρ.21 Ν.4337/2015), Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.10035/οικ48223/1104/27.11.2015

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Σχετικά με την εφαρμογή της υποπ. Ε3 της παρ. Ε του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 (όρια ηλικίας συνταξιοδότησης), Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.80000/54411/1797/230.11.2015

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .