Αδήλωτη εργασία και πρόστιμο 10.549 ευρώ ΣτΕ 2151/2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Ξενοδοχεία εποχικής λειτουργίας και επαναπρόσληψη μισθωτών ΑΠ1405/2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Ανωτέρα βία ΑΠ 1984/2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .