Αυτεπάγγελτη διαγραφή επιχειρήσεων από το Γ.Ε.ΜΗ., με διακοπή εργασιών πριν της 23.11.2016, Εγκ. ΕΦΚΑ 42/20.11.2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Υπολογισμός συντάξιμων αποδοχών του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης, (αρθ.28 Ν.4387/16), Εγκ. Υπ. Εργασίας 46325/1905/14.11.17

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Ασφαλιστική ενημερότητα, Εγγρ. ΕΦΚΑ 1228/1490270/15.11.2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .