Αναφορικά με την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση Απόφ. ΑΑΔΕ Ε.2005/26.1.2024

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Έναρξη εφαρμογής και τρόπος λειτουργίας για την υποβολή δηλώσεων και τον προσδιορισμό του φόρου από τη διαβίβαση δεδομένων στην myDATA, Απόφ.A.1020/6.2.2024

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Διευκρινήσεις για το χρόνο απόδοσης των οφειλόμενων τελών χαρτοσήμου Απόφ. ΑΑΔΕ Ε.2007/26.1.2024

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .