Αναγνώριση υπολειπόμενου χρόνου για τη λήψη σύνταξης, συμπλήρωση χρόνου με προαιρετική ασφάλιση Εγκ. e-ΕΦΚΑ 29/29.7.2022

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Δυνατότητα χορήγησης δεύτερης ανταποδοτικής σύνταξης, Εγγρ. e-ΕΦΚΑ Σ40/41/332653/15.7.2022

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Επικαιροποίηση οδηγιών ως προς τη διαχείριση των αιτήσεων απονομής που εκκρεμούν στις τοπικές διευθύνσεις των e-EFKA, Εγγρ.e-ΕΦΚΑ 348600/25.7.2022

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .