Απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες υπαλλήλων υπουργείου εργασίας και ΣΕΠΕ για το 2017, Απόφ.59042/12707/19.12.2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Κανονισμός ΕΦΚΑ, Απόφ. ΕΦΚΑ/οικ.59522/2205/29.12.2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Καθορισμός κανόνων και διαδικασιών περιοδικής δήλωσης και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των προσώπων της παρ.1 του άρθρ.4 του Ν.4387/2016, απόφ.Φ.11321/οικ.61134/2205/29.12.2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .