Απεικόνιση ΔΧ/2015 για τους προσληφθέντες μέχρι 31.7.2008 παλιούς ασφαλισμένους των εντασσόμενων στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Ταμείων και Κλάδων ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠΑΕ-Ε, ΤΑΠ- ΕΤΒΑ ΤΑΠΟΤΕ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, Εγγρ .ΙΚΑ Ε40/97/1.2.2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Οδηγίες για απόδοση δαπάνης για ιατρικώς αναγκαία περίθαλψη που παρασχέθηκε σε ασφαλισμένους του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ κατά τη διάρκεια προσωρινής διαμονής σε κράτος μέλος της ΕΕ ΕΟΧ Ελβετία Εγγρ. ΙΚΑ Γ99/502/24.12.2015 περιλαμβάνεται Εγγρ. ΕΟΠΥΥ ΔΑ4Β/Φ204/2/οικ.429

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, Εγκ. ΙΚΑ 3/25.1.2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .