Απογραφή στο μητρώο εργοδοτών εισφερόντων ΕΦΚΑ, υπόχρεος, διαδικασία απογραφής κλπ από 1.1.2017, Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.80000/61676/2213/30.12.2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

ΟΓΑ, Υγειονομική περίθαλψη (εισφορές) με τον Ν.4387/2016, Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ10070/59667/2173/20.12.2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 36 του Ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ – Εισφορές, Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.80020/59590/δ15.1006/21.12.2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .