Απολύσεις για οικονομοτεχνικούς λόγους. Κριτήρια επιλογής απολυτέων ΑΠ 877/2017 (περ.)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Πλημμελής εκτέλεση καθηκόντων εργαζομένου και απόλυση ΑΠ 1889/2017 (περ.)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .