Ασφάλιση των μετόχων Α.Ε. των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά επί κομίστρω με αυτοκίνητα Δ.Χ., Εγγρ. ΕΦΚΑ Δ. ΑΣΦ./1069/1315813/2018

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Προσαύξηση σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές Εγγρ. ΕΦΚΑ 1358076/2018

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Καταβολή δωρόσημου οικοδόμων Εγγρ. ΕΦΚΑ Δ.ΑΣΦ.1078/1360380/2018

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .