Ασφαλισμένοι με 40 έτη μπορούν να καταβάλλουν μειωμένη εισφορά κλάδου σύνταξης κατά 50%, Εγκ Υπ. Εργασίας Φ.10042/5472/128/29.1.2018

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Απόσύνδεση ασφάλισης από ιδιότητα, Εγκ. Υπ. Εργασίας Δ.15/Δ/3376/73/14.2.2018

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης των ασφαλισμένων του πρώην ΝΑΤ, Εγκ.Υπ. Εργασίας Φ80000/10572/223/16.2.2018

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .