Ασφαλιστικές εισφορές επαγγελματιών τέχνης καλλιτεχνών κλπ παράταση κάλυψης και για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Απόφ. Δ.15/Δ/57914/9.8.2021

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής ή καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις σε περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές Απόφ.Δ.15/Δ/62139/25.8.2021

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .