ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Κ. Λαναρά:

Σύνταξη Γήρατος Λόγω 35ετίας
Οι Αυξήσεις των Συντάξεων ΙΚΑ, πίνακες.

Β. Γαμβρούδη: Ιεροψάλτες. Αμοιβή, Ασφάλιση, Υπηρεσιακή Κατάσταση.
Πίνακες Αποδοχών:

Φαρμακευτικών Επιχ/σεων
Χημικής Βιομηχανίας