ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Κ. Τζιμάνη: Η Κανονική Άδεια Ανάπαυσης – Αναψυχής των Εργαζομένων και Άλλες Ειδικές Περιπτώσεις
Απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοιν. Ασφάλισης
Διαδικασία Απόδοσης ΑΜΚΑ (εγκ. ΙΚΑ)
Ν. 3756/2009, Αρθ. 23. Μείωση Δημοτικού Τέλους Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος από 2% σε 0,5%