ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Απογραφή ασφαλισμένων από τους εργοδότες τους, εφόσον τηρήθηκαν οι διατυπώσεις αναγγελίας των στοιχείων απασχόλησής τους στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», Εγγρ. ΙΚΑ Α02/1102/5/16.1.2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρ. 1 & 5 του Ν.4225/2014 αναφορικά με την ένταξη στην ΑΠΔ του ΙΚΑ ΕΤΑΜ των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ και την ενοποίηση των ποσοστών εισφοράς και των ασφαλιστικών αποδοχών του ΕΤΕΑ, Εγκ. ΙΚΑ 8/20.1.2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα