ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Οι μεταβολές στο δίκαιο της διαιτησίας υπό την κρίση και τον ακυρωτικό έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας
Οι μετά τα μνημόνια ψηφισθέντες νόμοι με διατάξεις εργατικού, ασφαλιστικού δικαίου κλπ
Κανονισμός οικονομικής οργάνωσης και λογιστικής λειτουργίας του ΕΤΕΑ
Ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης για το β΄ εξάμηνο 2014

Σχετικά με την ένταξη στα ΚΕΠ της διαδικασίας για συμμετοχή στα προγράμματα Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) αρμοδιότητας ΟΓΑ και διανομής των αντίστοιχων Δελτίων, τροποποίηση και κατάργηση αποφάσεων, Απόφ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/30/14069/2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Κατάρτιση προγράμματος διατήρηση θέσεων εργασίας με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών επιχ/σεων που επηρεάζονται από τα έργα του ΜΕΤΡΟ Θεσ/κης, Απόφ. 1735/25/27.5.2014 ΔΣ ΟΑΕΔ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Ανακοίνωση δημοσίευσης της ΥΑ με αριθ. 14867/825/2014 (1241 Β΄) «Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα», Εγκ. Υπ. Εργασίας 24120/1336/15.7.2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Απογραφή των έμμεσων ασφ/νων και των δικαιούχων σύνταξης λόγω θανάτου. Τροποποίηση διαδικασίας απόδοσης ασφαλιστικής ικανότητας, Εγκ. ΙΚΑ 49/10.7.2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα