ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

Οικονομική και κοινωνική επιτροπή Ο.Κ.Ε.
Επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ΟΑΕΕ
Ηλεκτρονική απογραφή προστατευόμενων μελών
ΕΚΑΣ οδηγίες χορήγησης
Εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες