ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

Τεχνικά έργα και τήρηση αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας
Οι Αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση με τον νέο μνημονιακό νόμο 4334/2015
Ν.4331/2015 Μέτρα για ΑΜΕΑ, απλοποίηση των ΚΕΠΑ, καταπολέμηση εισφοροδιαφυγής κλπ
Η 15η Αυγούστου 2015
Εργόσημο απασχολούμενων σε ΠΑΕ, ΚΑΕ κ.ά.