ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Η αποκατάσταση της μετενέργειας των ΣΣΕ  στην ορθή θεσμική της θέση (Ν.4331/2015)
Ν.4336/2015 Μνημόνιο ΙΙΙ (ΦΠΑ, Συντάξεις, ΕΝΦΙΑ κλπ)
Κατάργηση ποινών για οφειλέτες ατομικών εισφορών στον ΟΑΕΕ
Η Άδεια για άσκηση του εκλογικού δικαιώματος