Χορήγηση επιδόματος προς πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις φυσικές καταστροφές των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2017, Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.1720/Α32/28.11.2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Ν. 4505/2017 Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις (περ.)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Καθιέρωση τύπου Βιβλίου Απορριμμάτων υπόχρεων πλοίων, Αποφ. 2263.1-6/84381/2017 (περ.)

Καθιέρωση τύπου Βιβλίου Απορριμμάτων υπόχρεων πλοίων Αποφ. 2263.1-6/84381/2017 Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΦΕΚ 4274/Β/7.12.2017