Χορήγηση βεβαιώσεων αποδοχών για τα ποσά που χορηγούνται σε υπαλλήλους για κάλυψη δαπανών, Εγκ.ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ 1071818/9.5.2018

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών εταίρου προσωπικής εταιρίας που δεν ασκεί ατομική δραστηριότητα και λαμβάνει αμοιβές για υπηρεσίες διαχειριστή ή αμοιβές ως μέλος ΔΣ ΑΕ, Εγκ ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ 1077946/21.5.2018

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .