Διάφορα ειδικά θέματα

Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2017

Αποφ. οικ. 23977/2016 Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομικών

ΦΕΚ 2312/Β/26.7.2016


 

Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2017 – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β’ 253) απόφασης

Αποφ. οικ. 23976/2016 Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομικών

ΦΕΚ 2311/Β/26.7.2016