Διευκρινήσεις σχετικά με την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από αλλοδαπό νομικό πρόσωπο χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα το οποίο συμμετέχει σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο ΔΕΑΦ Β 1155600/26.10.2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .