Διενέργεια πλειστηριασμού με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων

Διενέργεια πλειστηριασμού με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων

Αποφ. 41756 οικ. Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΦΕΚ 1884/Β/30.5.2017