Δικηγόροι με έμμισθη εντολή από 1.1.2020 απεικόνιση της ασφάλισης τους στην ΑΠΔ, Εγκ.E-ΕΦΚΑ 47/16.10.2020

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

ΑΠΔ Δημοσίου διευκρινήσεις, ΕΦΚΑ 257127/14.10.2020

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .