Δικηγόροι με πάγια αντιμισθία δεν υποχρεούνται στην τήρηση συγκεκριμένου ωραρίου Μον.Εφετ.Καλαμάτας 26/2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Προστασία μητέρας σε άκυρη σχέση εργασίας Μον. Εφετ. Αθηνών 644/2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Σύμβαση εργασίας που καταρτίστηκε με χρήση απατηλών μέσων ή με δόλια και παραπλανητική συμπεριφορά Μον. Πρωτ.Θες/κης 12383/17

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .