Δήλωση Covid, Απόφ. ΑΑΔΕ Ε.2060/18.3.2021

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Καταβολή ποσού ίσου με το ήμισυ της μείωσης του ανταλλάγματος που λαμβάνουν οι εκμισθωτές περιπτέρου ή κυλικείου, Απόφ.Α.1058/18.3.2021

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Σχετικά με τη μερική καταβολή μισθωμάτων, τροποποίηση της Α.1228/2020, Απόφ. Α.1059/19.3.2021

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .