Ειδικό πρόγραμμα χορήγησης Επενδυτικών δανείων ΟΤΑ Α΄ βαθμού, Απόφ. ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓ/32989/627/10.5.2019

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Ν. 4597/2019, Ν. 4602/2019, Ίδρυμα Δημητρίου και Μαγδαληνής Παπέ (περ.)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .