Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών, ετών 2017, 2018, και 2019, Εγκ. e-ΕΦΚΑ 7/27.1.2021

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών στον Ιδιωτικό τομέα από 1.1.2021 έως 31.12.2021, Εγκ. e-ΕΦΚΑ 9/1.2.2021

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Συντάξεις χηρείας περίπτωση μείωσης, Εγγρ.e-ΕΦΚΑ Σ50/1/32949/28.1.2021 και Εγγρ. e-ΕΦΚΑ 51292/2088/13.1.2021

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .