Εκπιπτόμενες φορολογικές δαπάνες, ΔΕΑΦ Β 1166163/24.12.2015

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Χρόνος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων, Εγκ. Υπ. Οικονομικών ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1137542/21.10.2015

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

ΠΟΛ 1019/2016 αντιμετώπιση υποθέσεων φόρου κληρονομιών γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων μετά την αναδρομική προσαρμογή των αντικειμενικών αξιών

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .